Výstavba nové odbavovací haly na karlovarském letišti pokračuje zatím podle harmonogramu. Zkušební provoz začne v prosinci letošního roku a cestujícím začne objekt sloužit v dubnu příštího roku. Po jejím dokončení bude letiště schopno odbavit 200 až 250 cestujících za hodinu.

„V určitém směru je to méně náročný projekt než ty předešlé části rekonstrukce letiště, protože jde o oddělenou stavbu, která tolik neovlivňuje provoz letiště. Na druhou stranu je to však velmi specifická a originálně navržená budova, která si od stavbařů vyžaduje kvalitní práci,“ informoval krajský hejtman Josef Pavel.

„V konečném součtu to znamená, že budeme schopni odbavit 400 až 500 tisíc cestujících ročně. Zároveň zde bude 8 přepážek na odbavování. Celkově se zvýší kapacita letiště o 940 metrů čtverečných,“ doplnil Jan Zborník, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

„Tato hala nabídne cestujícím také nový bar, budou zde i kanceláře a také zóna pro VIP hosty, která zde zatím citelně chyběla,“ doplnil výhody nové haly Zborník.

Projekt vzniká za výrazné finanční podpory Evropské unie. „Celkové náklady činí 98 milionů korun, ale přes 83 milionů získáme z fondů Evropské unie. Jde o první projekt v rámci první výzvy Regionálního operačního programu Severozápad z oblasti podpory rozvoje dopravní infrastruktury,“ doplnil náměstek hejtmana.

Vedení letiště už se také nyní zabývá jednáními o budoucích nájemcích letiště.

„Počítáme s tím, že s námi budou spolupracovat společnosti ČSA a Aeroflot. Dále se potom budeme zajímat i o to, kdo by měl zájem provozovat zdejší bar. Celkově počítáme s tím, že se touto odbavovací halou zvýší komfort letiště. Také se urychlí odbavování cestujících,“ sdělil Václav Černý, ředitel karlovarského letiště.

Nová letištní hala bude pod střechou během několika příštích týdnů

Jedním z nejdůležitějších úkolů, který čeká na pracovníky stavební firmy v následujících týdnech, je zastřešení nové odbavovací haly. To by se mělo podařit zhruba v polovině října.

Pracovníci už například osadili vstupní stěnu a vstupní elipsu a také konstrukce pro prosvětlení pláště. Zahájeno bylo také osazování zábrany na střešní konstrukci. Zároveň se dokončily podkladní betony, osazeny prvky radonové izolace a přibetonování.

„Harmonogram se daří splňovat naplno. Z finančního hlediska je zatím prostavěno zhruba padesát procent celkových nákladů, tedy zhruba 45 milionů korun,“ vysvětlili zástupci stavební firmy.

„Střecha by měla být hotová zhruba v polovině příštího měsíce. Zastřešení je velmi důležité, protože se pak dá pracovat na dalších specifických částech tohoto projektu. Vše je zatím bez problémů,“ doplnili stavbaři.