Napsat vlastnoručně zhruba jednu stránku o svém volebním programu. To byla žádost, se kterou se Deník obrátil na lídry politických stran do parlamentních voleb. Ne všichni jí vyhověli. Většinou po poradě s právníky nebo stranickými sekretariáty.

„Na základě stanoviska mé advokátní kanceláře Vám sděluji, že se projektu připraveného Vaším deníkem, tak jak ho prezentujete, nezúčastním,“ odpověděl na naši žádost Jaroslav Fiala z ČSSD.

Podobně reagoval také Vladimír Kučík ze Strany práv občanů – Zemanovci. „Po úvaze a konzultaci s právníkem do celého projektu nejdu. Zřejmě tak učiní i ostatní lídři stran, byť za ně samozřejmě mluvit nemohu. Grafologický rozbor písma je i v personálních aktech považován za důvěrný a není zveřejňován, vím to i z vlastní zkušenosti,“ uvedl Kučík.

Podklady k rozboru Deník nezískal ani od Dalibora Sadovského z Věcí veřejných. „Osobně proti tomu nic nemám, ale vedení strany mi to nedoporučilo s tím, že se nejedná o exaktní záležitost,“ vysvětlil svůj postoj k rozboru Sadovský.

Jediným politikem, který se vyjádřil přímo, aniž by se odvolával na právníky nebo stranický sekretariát, byl Miloš Patera z ODS. Po jistém váhání řekl ne.

Deník tak měl k rozboru podklady od čtyř politiků: Pavla Svobody (KDU–ČSL), Pavla Hojdy (KSČM), Josefa Malého (TOP 09) a Tomáše Kubáta (Strana zlených). Písemné podklady jsme pak předali ke zpracování renomované grafoložce. Nevěděla, kdo je autorem jednotlivých textů, proto neuvádíme ani její jméno.

Pavel Svoboda, KDU–ČSL

Pisatel má dobré kombinační myšlení. Rád se seznamuje s novými věcmi, lidmi a jevy kolem sebe. Je racionální, ale svět kolem sebe vnímá také všemi smysly.Máradost, když je kolem něho něco zajímavého, nebojí se jít za něčím, co ještě nezažil. Umí tento svůj přístup i předávat ostatním. Může přinášet nové nápady a propojovat je s tím, co už zná a prožil. Má smysl pro řád a bez velkých problémů jej dodržuje. Umí se ale i radovat z toho, co právě je kolem něho. Nemá malé nároky na hmotné prostředky, dokáže je sobě i druhým splnit.

Osobnost je zralá, dobře vnitřně uspořádaná. Má dostatek sil a energie na to, co právě dělá, umí prosadit sebe i své názory. Jedná převážně otevřeně, říká to, co si myslí, a má to dobře promyšlené. Umí se předvést, prosadit, komunikovat s protivníky na úrovni. Těžko se mu ale jedná s lidmi hloupějšími, neuspořádanými, pomalými v chápání. Jeho argumenty jsou postaveny na osobním přesvědčení. Má vypěstovánu vůli, sebeovládání někdy nestačí na sílu jeho impulzů – vždy to nakonec nějak uřídí. Na lidi může působit jako člověk, který ví, co dělá a říká. Možná je na překážku jeho nadhled, ego a nebojácnost v jakékoliv situaci, což může být považováno za nadřazenost. V politice se mu daří, ale právě tak může s úspěchem dělat i něco úplně jiného.

Josef Malý, TOP 09

Pisatel je více nakloněn teoriím než přímé praxi. Umí se pohybovat v abstrakcích, vytvářet nové myšlenkové systémy. Je hodně přizpůsobivý, plastický, hledá cesty nejmenšího odporu. Nepouští se do střetů, spíše se snaží o pohled na problém z různých stran. Má velmi rychlé psychické reakce, pochopí ihned souvislosti a podle toho pak směruje své další chování. V jeho způsobu prožívání se může projevovat hodně emocí a navenek velká expresivita. Ukáže při jednání i radost a zaujetí pro věc, následně třeba i zklamání nad neúspěchem. Všechno tohle umí dobře použít v kontextu s nastalou situací. Je to vlastně dobře prožitý herecký výkon, který může strhnout posluchače svojí opravdovostí. Jemu osobně v této situaci nemusí být nejlépe, ale udělá to pro dobrý výsledek. Přes rychlé až impulzivní reakce se umí i dobře ovládat.

Má vůli k tomu, aby dělal, co je v danou chvíli optimální pro vytyčené cíle. Je už zralý, neopustily ho ale ideály a je pro ně schopen udělat hodně. V jeho životě se moc nevyskytuje lenost a pohodlnost, pořád ho něco žene kupředu za něčím novým, neznámým. Asi se i mnohokrát spálil, ale jde do toho znovu s přesvědčením, že tentokrát to bude to pravé. Toto všechno nepřispívá k vnitřní harmonii, může některé emoce obracet i proti sobě a neprospívá tak svému zdraví. V politice mu může vadit velká empatie, schopnost vcítit se do prožitků a potřeb všech kolem.

Tomáš Kubát, Strana Zelených

Pisatel má vždy všechno promyšlené do nejmenšího detailu. Jeho reakce jsou pak pomalejší, ale snaží se tím vyvarovat jakékoli chybičky nebo přehmatu. Skládá jednu informaci ke druhé, krok po kroku dochází k nějakým závěrům. Dokud nemá všechno zmapované, svoji práci neskončí. Nenechá se snadno přesvědčit o něčem jiném, než k čemu došel svojí cestou. Informace pak ještě třídí podle důležitosti, vytváří systémy. Bez řádu a pořádku by nemohl pracovat, ani žít. Tak to nakonec vypadá, že práce a shromažďování informací je jediným smyslem a náplní jeho života. O tom, co se dozvěděl a nastudoval, pak dokáže dobře a přesvědčivě mluvit. Neřekne ale víc, než si připravil a řádně ověřil.

Osobnost je zralá, vnitřně uspořádaná. Tuto vnější i vnitřní harmonii zaplatil velkým naučeným sebeovládáním. Nenechává na sobě znát téměř žádné emoce, jeho chování je ovládáno vůlí. Přitom má i rozvinuté smyslové vnímání, své osobní potřeby, které si ale nechává pro sebe. Je hodně pracovitý, snaží se všechny úkoly splnit co nejlépe. Je uzavřený – pokud se týká jeho osoby, prožitků, nechává si všechno pro sebe. Jen v nejužším kruhu může něco ze svých skutečných emocí ukázat. Jeho naučená maska a odstup mu pomáhá, aby se mohl pohybovat ve světě politiky.

Pavel Hojda, KSČM

Na tomto písmu jsou na první pohled viditelné ideály, napření do budoucnosti, na splnění představ, které pisatel má. Je velmi rychlý v reakcích, někdy až tak, že řeší dřív, než si všechno promyslí. Jako by stále za něco bojoval, umí své myšlenky prosazovat. Má toho hodně na srdci a tak dokáže mluvit a argumentovat dlouhou dobu. Ne vždy pustí své protivníky ke slovu. Poslouchá i ostatní, ale bývá vztahovačný a tak si hodně věcí bere osobně. Má dobré organizační schopnosti, plánuje a předpokládá různé varianty vývoje. Své myšlenky má už dávno uspořádané do systému, který nehodlá nijak měnit.

Osobnost je zralá, ale vnitřně nepříliš harmonicky uspořádaná. Má výkyvy nálad a to se projevuje i v jeho chování. Hodně energie potřebuje na to, aby šel rychle kupředu, neumí se moc uvolnit, je stále napjatý, nastražený. Někdy jde za svými cíli až bezohledně, je přesvědčený o správnosti své cesty a tak ji druhým naordinuje bez toho, aby se ptal na jejich názor. Je hodně komunikativní, umí přesvědčovat, nebojí se vystupovat před lidmi. Potřebuje k tomu ale zázemí, blízké lidi, o které se opírá, a také místo, kam se může po namáhavé práci vrátit. Svoji citlivost asi neumí dát moc najevo, zvláště ne před cizími lidmi. Politika je pro něho velmi důležitá, to, co říká, většinou i sám žije a je o tom přesvědčený.