Krajské město Karlovy Vary dodržuje zákon o loteriích. Takové je páteční stanovisko vedení města, ačkoliv ministerstvo financí má jiný názor.

Karlovarský magistrát se tak nechystá na rušení heren, které podle ministerstva nesplňují zákonem danou hranici od vybraných objektů. Představitelé radnice dokonce tvrdí, že žádná z heren na území města zákon o loteriích neporušuje.

„Zákon o loteriích a jiných podobných hrách stanovuje: „Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do sta metrů od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“ Magistrát tedy nepovoluje provozování výherních hracích přístrojů v zákonem stanovených budovách ani v jejich sousedství,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Představitelé radnice tvrdí, že pojem „v sousedství“ není v předmětném zákoně blíže specifikován.

„Ve správním řízení byl doposud interpretován jako sousedství těsné. Víme o judikátu Krajského soudu Ostrava, který ze zákona dovozuje, že za „sousedství“ by měl být považován okruh do sta metrů vzdálenosti od paty budovy. I to je důvod, proč se připravuje nová vyhláška, která by měla odstranit jakoukoliv nejednoznačnost zákona,“ poznamenává mluvčí Kopál.

Ministerstvo: je to dané zákonem

Stanovisko ministerstva je ale jiné. „Ze zákona vyplývá, že obec nesmí povolit výherní hrací přístroje ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, a také ve vzdálenosti do sta metrů od těchto budov — měřeno kružnicí od paty budovy,“ říká Zuzana Chocholová, mluvčí ministerstva financí, které vydalo zákon o loteriích.

Pojem sousedství je navíc přesně vymezený v metodické příručce ministerstva, kterou zpracovalo loni na podzim. „Tento pojem zahrnuje místa až do vzdálenosti sta metrů od daných objektů,“ píše se v příručce, která je ke stažení na internetových stránek ministerstva financí.

Nikdo není za nic odpovědný

Na dotaz, kdo může za to, že si město mohlo zákon vykládat špatně, mluvčí magistrátu reaguje: „Povolení magistrátu nebyla právně napadena ani nebyla zpochybněna kontrolou. Judikát soudu není právně závazný. Aby se zamezilo všem nejednoznačnostem ve výkladu zákona, měla by vzniknout nová vyhláška města, regulující výherní hrací přístroje.“

Jedinou nápravou, kterou město chystá, je nová vyhláška. Ta by podle šéfa bezpečnostní komise města a karlovarského radního za ČSSD Martina Zemana měla vzniknout do letošního léta.

Primátor chce vyhlášku

O vyhlášce, která by herny ve městě omezovala, se hovoří už dlouho. „Je to jeden ze zděděných problémů, které jsem se při svém zvolení rozhodl řešit, a to společně s bezpečnostní komisí rady města a jejím předsedou Martinem Zemanem. V současné době bezpečnostní komise analyzuje legislativní možnosti města i skutečný stav heren na území města. Společně připravujeme návrh nové vyhlášky, který bychom chtěli předložit během měsíce března. Naším cílem je, aby nová vyhláška mohla vyjít v polovině letošního roku, aby odstranila nejednoznačnost současné právní úpravy a nastavila jasná pravidla,“ říká karlovarský primátor Werner Hauptmann (ODS).

Ve vyhlášce by mohlo město zákonem danou vzdálenost snížit. V takovém případě by řada heren v Karlových Varech už zákon neporušovala. Některé jsou od vymezených budov totiž vzdáleny jen padesát či osmdesát metrů. Nemusí přitom jít jen o herny. Na porušení zákona stačí jeden výherní automat v restauraci, která nesplňuje zákonem danou vzdálenost.

Nezákonné herny může zrušit kraj

Za případné porušení zákona hrozí městu sankce. Podle mluvčí ministerstva může do tohoto problému vstoupit nadřízený orgán Karlových Varů, kterým je krajský úřad.

„Povolení, která byla obcemi vydána v rozporu s tímto ustanovením a která již jsou pravomocná, mohou být pro nezákonnost zrušena nadřízeným správním orgánem v rámci takzvaného přezkumného řízení,“ dodává mluvčí ministerstva financí.

Jak reagovala mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková, úřad ale k tomu musí dostat podnět. „O povolení zřízení herny rozhoduje městský nebo obecní úřad v přenesené působnosti. Krajský úřad do tohoto procesu vstupuje v momentu, kdy se účastník řízení proti rozhodnutí obecního či městského úřadu odvolá nebo pokud někdo požádá o přezkum rozhodnutí,“ vysvětluje mluvčí Bocková. Podle ní jde například o to, pokud někdo podá oficiální stížnost, že dochází k porušování zákona. „Pokud obdržíme oficiální stížnost, budeme se jí zabývat. Rozhodnutí musíme vydat do šedesáti dnů,“ doplňuje krajská mluvčí.

O podání stížnosti na porušování zákona o loteriích uvažuje karlovarské občanské sdružení O co jim jde?!, jehož členové na tento problém upozorňují stejně jako někteří politici. Aktivisté ze sdružení o této věci už hovořili minulé pondělí s Hauptmannem v rámci prvního primátorského dne, kdy ho zároveň upozornili také na to, že město zřejmě porušuje zákon. „Ještě nejsme stoprocentně rozhodnuti, že stížnost podáme. Ale zřejmě to nakonec uděláme,“ konstatuje člen sdružení Otmar Homolka.

Opozice kritizuje stav už měsíce

Na benevolentnost vůči provozovatelům hracích automatů si více než rok stěžuje opozice. Konkrétně Jiří Kotek (SNK/ED) se před každým jednáním zastupitelstva snažil do programu prosadit kompletnější materiál o hernách. Nikdy však neobdržel jeho návrh tolik hlasů, aby se do programu dostal.

„V návaznosti na nedávný článek Hazard v Karlových Varech (poznámka redakce – vyšel i v Karlovarském deníku), kde součástí navrhovaného řešení eliminace hazardu byla důsledná činnost samosprávy a použití všech jí dostupných prostředků, je nasnadě, aby začala sama u sebe a neprodleně případ po případu přezkoumala, zda vydaná povolení byla v souladu se zákonem,“ reaguje na aktuální informace zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

„Pokud se najdou případy, že ke kolizi se zákonem došlo, a předpokládám, že jich bude celá řada, bude určitě možné dohledat i příslušné osoby jejichž rukama schvalování prošlo. Odtud je potom už krátká cesta jednak k nápravě stavu, jednak k vyvození osobní odpovědnosti všech zainteresovaných,“ dodává zastupitel Kulhánek.“

Kritikou na stranu magistrátu nešetři ani zastupitel Jiří Kotek.

„Tato problematika dle mého názoru přesáhla v Karlových Varech únosné meze. Vnímám ji už jednoznačně jako součást korupčního prostředí, které bezprostředně ovládá naše město a jeho vládnoucí koalici. Ta totiž dlouhodobě odmítá jakékoliv snahy problém projednávat, natož řešit,“ říká zastupitel. Proto prý nepokládá odhalená pochybení za něco nového. „Nevznikala totiž nahodile, ale pouze jako důsledek vlivu této skupiny na vedení města. Diktují si a radní jim pomáhají šířit tento mor hazardu po celém městě. Projdete-li se po městě, třeba po Sokolovské ulici a spočítáte si ty herny, uvidíte, kam jsme došli. Primátorce Vlkové byly přednější směšné finanční výtěžky od provozovatelů a Peričovy „dary“, současný primátor Hauptmann servilně kličkuje, že neví a uvidí, a náměstek Hybner či další koaličníci se jen culí, tlačí a kývou. Jejich obhajoby zákonnosti a bezchybnosti tohoto stavu jsou jen demonstrací vlastní přetvářky a ohebnosti morálky i zákona,“ doplňuje.

Současný stav krititují i komunisté. „Výherní automaty ve městě, jako jsou Karlovy Vary, které jsou světově známými lázněmi, by měly být spíše výjimkou. Jako lázeňské město bychom měli mít ještě přísnější normy. Lázeňští hosté stejně takové podniky nevyhledávají,“ konstatuje zastupitel Josef Murčo. Podle něho proto KSČM požaduje minimálně dodržení daného zákona.

„Když si vezmete, kolika rodinám automaty ubližují, jak jsou kvůli nim lidé zadlužení, tak se městu peníze, které z automatů vybere, ani nevyplatí,“ dodává Murčo.

Zrušit by se měla celá řada heren

Murčo stejně jako Kulhánek přiznal, že heren, které jsou případně v rozporu se zákonem, může být ve městě celá řada.

Materiály k tomu shromažďuje i O co jim jde?!. Konkrétně by mohlo jít o herny v Jaltské ulici, které jsou v těsné blízkosti státních orgánů, jakými je nedaleké státní zastupitelství i okresní soud. V rozporu by mohly být i herny na náměstí Milady Horákové, jež se nacházejí blízko základní školy i zdravotnické polikliniky.

Zákon by mohly porušit hned tři herny na sídlišti Čankovská — dvě jsou nedaleko základní školy, třetí se pak nachází ve stejném objektu jako městská knihovna, kterou navštěvují děti. Problém může nastat také u herny Elita, která je jen 94 metrů vzdálená od Základní umělecké školy Antonína Dvořáka.

V rozporu se zákonem o loteriích by mohly být snad všechny herny na Sokolovské ulici, od nichž je Základní škola a základní umělecká škola ve Šmeralově ulici vzdálená méně než sto metrů vzdušnou čarou. Podobně je na tom i herna na Vítězné ulici nedaleko transfúzní stanice. Danou vzdálenost by nesplňovala ani plánovaná herna v Krymské ulici, která je od mateřinky jen padesát metrů. Obyvatelé Tuhnic proti tomu sepsali už petici.