Na podnět primátora Wernera Hautpmanna (ODS) se nyní odbor vnitřního auditu na magistrátu zabývá dokumenty, které podle náměstkyně primátora Dagmar Laubové prokazují, že v Karlovarském symfonickém orchestru docházelo v období ředitelování Aloise Ježka k chybné manipulaci s penězi. Potvrdil to Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

„Rada města uložila 24. srpna primátorovi a jeho prostřednictvím odboru vnitřního auditu a kontroly prověřit dokumenty předložené současným ředitelem Zdeňkem Vikorem,“ řekl mluvčí magistrátu.

Podle něj odbor vnitřního auditu a kontroly vyzval současného i dřívějšího ředitele Karlovarského symfonického orchestru, aby se k uvedeným dokumentům vyjádřili. „Bližší informace budeme mít k dispozici po provedení šetření koncem září,“ dodal Kopál.

Situaci v KSO nyní primátor intenzivně sleduje. „Vrátil jsem se z dovolené, takže se nyní musím s vývojem situace podrobně seznámit, abych zjistil, jaké informace ředitel Vikor a náměstkyně Laubová mají. Situace mě velmi zajímá a chci si udělat komplexní obrázek, než ji nějak vyhodnotím,“ komentoval primátor Hauptmann.

Bývalý ředitel KSO Alois Ježek se nyní snaží na magistrátu doložit, že v období jeho vedení symfoniků si počínal v řízení orchestru správně. „V případě napadení mého vedení příspěvkové organizace KSO a spolupráce orchestru s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka došlo k určitému posunu. Na základě výstupu z tiskové konference pořádané paní Laubovou a panem Vikorem jsem se s vysvětlením některých skutečností písemně obrátil na Radu města Karlovy Vary,“ sdělil bývalý ředitel Ježek.

Rada podle něj dala podnět k prověření stížnosti ředitele Vikora a v pondělí se konalo na radnici první jednání na odboru vnitřního auditu a kontroly. „Dle mého názoru jsem řadu bodů stížnosti objasnil a dokumentoval. K některým otázkám připravuji materiály a další požadované upřesnění. Domnívám se, že výsledek šetření bude pro mne i pěvecké centrum pozitivní,“ uvedl Alois Ježek.

Bývalý ředitel zároveň požaduje omluvu po náměstkyni Dagmar Laubové. „Paní náměstkyni jsem osobním dopisem vyzval k veřejné omluvě nejpozději do 7. září letošního roku. V případě, že tak neučiní, budu postupovat v zájmu ochrany svého dobrého jména,“ vzkázal Laubové Ježek.