„Za město byli přítomni zastupitelé Keprta a Šípek a zástupci třech zájemců, potenciálních dodavatelů,“ uvedl mluvčí radnice Lukáš Pokorný. Výběrové řízení a následné hodnocení pro magistrát zpracovává firma Tercier.

Prvním kolem prošli všichni zájemci. „Splnili zákonné požadavky a doložili náležitosti. 17. února se uskuteční druhé kolo, na němž proběhne posouzení a hodnocení zájemců a bude již vybrán dodavatel stavby,“ dodal mluvčí.

Podle Pokorného zde za město zasednou zastupitelé Keprta, Dietz, Murčo, autorizované osoby, architekt Buchta a inženýr Procházka. Náhradníky jsou zastupitelé Zach, Žlebek, Šípek, autorizované osoby, inženýři Bolcha a Forejt.