První vlnu rušení zahrádek si vyžádala výstavba bazénu, nyní přichází druhá. Hale pro míčové sporty a vesničce bezpečí musejí ustoupit další zahrady.

„Problém je v tom, že přibližně šedesát domků mají vlastníci zapsány jako svůj majetek na katastru. To jsme zjistili poté, kdy jsme pozemky získali do vlastnictví města bezúplatným převodem od Pozemkového fondu,“ vysvětlil náměstek Tomáš Hybner. Podle něj radnice nechce zahrádkářům majetek vyvlastnit, ale na druhou stranu vedení města nic jiného nezbývá. „Rozvoj města se nezastaví. Zdejší lokalita je vytipována pro projekty, na něž jsme obdrželi dotace z fondů Evropské unie. Město by tak přišlo o stamiliony korun,“ zdůraznil Hybner.

Podle Hybnera se chce radnice se zahrádkáři domluvit a najít pro tuto kolonii jiné pozemky. „Všem majitelům domků rozešleme dopis s vysvětlením, proč zde chceme stavět a pozveme je na jednání. Máme připraveny dvě varianty řešení,“ dodal Hybner.

Několik hektarů pozemků v okolí města se podle něj snaží radnice získat do vlastnictví od společnosti Sedlecký kaolin. „Tato půda by byla přednostně nabídnuta zahrádkářům. My bychom se navíc zavázali, že jim zde z prostředků města vybudujeme zázemí včetně klubovny a parkovací plochy. Domky bychom od nich odkoupili. Ty, kteří by na to nepřistoupili, bychom finančně odškodnili,“ zdůraznil náměstek.

Podle náměstka Hybnera je na tyto transakce v rozpočtu vyčleněno sedm milionů korun. „Domluva je nutná. Peníze z Evropské unie, které jsme na projekty bazénu a vesničky bezpečí získali, jsou limitovány časem, proto není možné celý problém odkládat,“ dodal Hybner.

Na celém území Karlových Varů je nyní evidováno pětačtyřicet zahrádkářských osad. Magistrát nyní získal bezúplatným převodem do svého vlastnictví také pozemky v Drahovicích, z nichž polovinu obhospodařují také zahrádkáři. Ty se ale podle náměstka Hybnera rušit nebudou.

„Druhá polovina pozemků v Krokově ulici je podle územního plánu území vhodné pro výstavbu. „V budoucnu by zde měly vyrůst domy,“ vysvětlil Hybner. Výběrové řízení na tuto lokalitu už radnice dvakrát vyhlásila, ale pokaždé zrušila. „Připravujeme právní podklady pro vznik bytového družstva, které by ze sta procent vlastnilo město. To by pak mohlo regulovat cenu bytů,“ doplnil náměstek. Podle něj je ale tento záměr ve stadiu domluvy. „Zatím není nic definitivní,“ dodal náměstek Hybner.