Které firmy budou zajišťovat zimní údržbu ve městě? Které úseky nebudou udržovány a občané by se jim tak raději měli vyhnout? Jenom v loňském roce stála zimní údržba komunikací 11 milionů korun.

Náklady podle primátora Wernera Hauptmanna letos vzrostou, ovšem zatím není propočítáno o kolik. V platnost vstoupil zákon, podle něhož musí chodníky uklízet jejich majitelé, tedy obce a města. Až doteď platilo, že čistotu chodníků museli zajišťovat majitelé přilehlých nemovitostí.

Podle informací karlovarského magistrátu budou údržbu zajišťovat tři subjekty, firma AVE, příspěvková organizace města Správa lázeňských parků, a schůdnost ulic Kolmé a Vyšehradské bude zajišťovat Miluše Prokešová.

Počet neudržovaných úseků se podle Jana Kopála, mluvčího magistrátu, se téměř nezmění. „A to přes zákonnou novelu která zodpovědnost za údržbu chodníků odnímá majitelům přilehlých nemovitostí (například obytných domů) a ukládá vlastníkům (především městu),“ uvedl Kopál.

„Rozsah neudržovaných úseků je stejný už několik let. Původní seznam úseků byl dán vyhláškou z roku 1997, která obsahovala čtyřicet jedna úseků. Vždy jsou to komunikace, které je možno obejít jiným, udržovaným úsekem, a jde obvykle o stezky, pěší cesty či schodiště. V některých případech se u ulic s chodníkem po obou stranách udržuje pouze ta strana, která přiléhá k obytným domům, například na nábřeží Ohře v Drahovicích a podobně. Celkem z vyhlášky ubyly čtyři úseky a další tři, na kterých se nezajišťovala schůdnost, do ní byly zařazeny,“ vysvětlil mluvčí.

Od roku 2004 se podle radnice neudržované úseky nemění. „Přesto připravujeme vyhlášku novou, která změny sesumarizuje,“ zdůraznil Jan Kopál.

Zpracovaný městský operační plán zimní údržby vychází podle radnice ze zkušeností z předchozích let uzavřený mezi magistrátem a společností AVE. V souladu s touto smlouvou bude tato společnost zimní údržbu místních komunikací provádět i v zimní sezoně 2009 a 2010. Zimní údržbu chodníků a stezek ve Staré Roli a na sídlišti Čankovská a Růžový Vrch bude provádět Správa lázeňských parků.

Průjezdnost silnic 1/6 a II/222 zajistí Údržba silnic Karlovarského kraje a navýšení zimní údržby chodníků bylo podle vední města rozděleno mezi Správu lázeňských parků a společností AVE a bude řešeno jako vícepráce k už uzavřené smlouvě.

Schůdnost v ulicích Kolmá a Vyšehradská bude zajišťovat Miluše Prokešová jako vítěz soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zimní údržba

Zpracovaný městský operační plán zimní údržby vychází ze zkušeností z minulých let a ze smlouvy z roku 2004 uzavřené mezi Městem Karlovy Vary a obchodní společností AVE odpadové hospodářství. Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacímu materiály.