Pod peticí za bezpodmínečný souhlas Karlových Varů se zápisem Západočeského trojúhelníku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO denně přibývají stovky podpisů. A to nejen z Karlových Varů, ale z celé České republiky.

Petici zorganizovali lidovci a chtějí tak přimět karlovarské radní k přehodnocení jejich stanoviska, že zápis karlovarské památkové zóny jako celku na tento prestižní seznam není pro město přínosný a nesouhlasí s ním.

„Zatímco karlovarské zastupitelstvo souhlasilo v lednu 2008 se zápisem lázeňského trojúhelníku na seznam památek světového dědictví bez dalších podmínek a Mariánské i Františkovy Lázně svůj zájem potvrdily také bez omezení, karlovarští radní nyní chtějí zapsat jen vybrané památkové objekty, kostel sv. Máří Magdalény, Mlýnskou kolonádu, divadlo a Císařské lázně,“ uvádí se v petici, kterou podepsali předseda krajské KDU–ČSL Marek Poledníček, karlovarský zastupitel Miroslav Švec, Eva Douchová, ředitelka lázeňského hotelu ve Františkových Lázních, nebo Lubomír Zeman, historik architektury.

Z dodatečných podmínek karlovarských radních podle nich vyplývá zjevná snaha o to, aby v Karlových Varech nadále zůstal prostor pro vznik dalších novostaveb poškozujících ráz města nebo novostaveb, které nerespektují jeho historický rámec. „To bude mít za následek pád celého Západočeského trojúhelníku, který tak na tento seznam zapsán nebude. Karlovy Vary dělají před kulturní světovou veřejností ostudu nejen sobě, ale také celé České republice,“ stojí v petici.

Karlovy Vary tvrdí, že nominaci Západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO jednoznačně podporují. „Ta sama o sobě neznamená zavedení nějakého dalšího regulativu, je však potvrzením ochrany kulturního dědictví na národní úrovni. Centrální část města Karlovy Vary je konkrétně městskou památkovou zónou a Karlovy Vary navrhly věnovat mimořádnou pozornost čtyřem konkrétním objektům, Mlýnské kolonádě, kostelu sv. Máří Magdaleny, Městskému divadlu a objektu Lázní I, které jsou mimořádně významným dokladem lázeňství a lázeňské architektury, a navrhly zvážit u těchto objektů udělení statutu národní kulturní památky. U dvou z nich se tak již stalo, Lázně I a kostel sv. Máří Magdaleny byly národními kulturními památkami prohlášeny,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Karlovy Vary podle slov mluvčího magistrátu vyjádřily usnesením rady města požadavek, aby byla zachována ochrana na úrovni městské památkové zóny a zvýšená pozornost aby byla věnována výše jmenovaným historickým objektům.

Historické centrum v UNESCO? Ne, jen vybrané stavby…

Jinak ovšem zní usnesení radních ze 6. října 2009, v němž rada stanovila požadavky pro další postup: Vymezit k nominaci za město Karlovy Vary výčet památkových objektů, nikoli územně vymezenou zónu města. „Jedná se o nejvýznamnější památky města, o kostel sv. Máří Magdalény, Mlýnskou kolonádu, Městské divadlo a Lázně I,“ stojí v zápisu. Radní také vyslovili požadavek, aby regulativy pro rozvoj a výstavbu v Karlových Varech z titulu nominace do UNESCO nešly nad rámec památkové ochrany současné městské památkové zóny, a to jak co do předmětu, obsahu a stupně regulace, tak také co do územního rozsahu zóny.

„Vyhlášení městské památkové rezervace v Karlových Varech nepovažuje město Karlovy Vary za přínosné a nesouhlasí s ním. Případné zvýšení intenzity ochrany je možné a žádoucí jen u výše uvedených vybraných objektů nejvyšší památkové hodnoty,“ usnesli se radní.