Vedení karlovarského magistrátu (koalice ODS a ČSSD) zvažuje, že změní formu nájemního vztahu Karlovarské teplárenské. Místo pronájmu jednapadesáti procent akcií, které od června 2002 spravuje společnost Karla Holoubka Trade Group, a. s., hodlá této firmě pronajmout Karlovarskou teplárenskou celou.

„Od roku 2002 trvá výpůjčka akcií Karlovarské teplárenské, a.s., firmě Karel Holoubek – Trade Group a.s., za roční poplatek více než 10 milionů korun. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit smlouvu o výpůjčce a schválit se stejným subjektem smlouvu o nájmu podniku dle obchodního zákoníku. Tím by město mohlo získat od nájemce o několik milionů vyšší výnos, než je současný poplatek za výpůjčku akcií. Konečné slovo budou mít samozřejmě zastupitelé města,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Podle společnosti Trade Group změna formy nájemního vztahu spočívá v tom, že na místo pronájmu jednapadesáti procent akcií společnosti dojde k pronájmu podniku dle Obchodního zákoníku.

„Nájemce zůstává stejný, to je společnost Karel Holoubek – Trade Group, a.s. Změna nájemního vztahu je vyvolána požadavkem Města Karlovy Vary na zvýšení příjmů do rozpočtu města. Změna formy nájmu s sebou přinese úsporu nákladů u nájemce, protože nájemné za akcie muselo být hrazeno z prostředků po zdanění. O tuto úsporu bude navýšen konečný příjem pro město. Dále dojde i k celkovému zvýšení nájemného, kdy ze současné výše 10,145 milionů korun bude nové nájemné zvýšeno na částku 13,5 milionu,“ uvedl ředitel Karlovarské teplárenské Roman Miarka.

Podle firmy Karel Holoubek Trade Group sebou změna formy nájmu nese i nutnost vypořádání společností vytvářeného fondu na investice. Tento fond byl vytvářen po celou dobu existence společnosti, tedy od roku 1994.

„To je i v době trvání nájemního vztahu k akciím od roku 2002. Rozpuštěním tohoto fondu dojde k výplatě dividendy, kdy Město Karlovy Vary obdrží 58,8 milionů korun. Investice v příštích období budou zajišťovány nájemcem a to v rozsahu shodném jako v předchozích letech,“ vysvětlil Miarka.

Zda zastupitelstvo bude se změnou pronájmu Karlovarské teplárenské souhlasit, to zatím není jasné. Návrh nyní posuzují zastupitelské klu­by.

„Záměr je prezentován jako plnění úkolu zvýšit příjem města z Karlovarské teplárenské do městského rozpočtu. Podle záměru se příjem rozpočtu zvýší o cca tři miliony ročně, na druhou stranu se však město zaváže ke dvanáctiletému kontraktu. To je doba podle mého soudu příliš dlouhá na to, aby o ní rozhodovalo dosluhující zastupitelstvo. Navíc z jednání pouze s jedním zájemcem není zřejmé, kolik je schopen v daném případě pronájmu podniku nabídnout trh,“ uvedl zastupitel Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa).

Kulhánek dodal, že osobně by proto preferoval běh stávajícího kontraktu do konce, tedy do roku 2012, nebo alespoň do doby, kdy o něm bude rozhodovat nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb. „To by potom mělo rozhodovat na základě vyhlášeného tendru a vybrat pro město nejvýhodnější nabídku,“ dodal opoziční zastupitel.

Zastupitelský klub KSČM bude o pronájmu celé Karlovarské teplárenské teprve jednat. „Stanoviko zatím nemáme, čekáme až se k tomuto záměru vyjádří všichni členové našeho klubu,“ uvedl zastupitel Josef Murčo.

Naopak zastupitel Jaroslav Růžička (Alternativa) povasžuje pronájem městské teplárny za bezprecedentní tunelování městského majetku. „Už v roce 2023, kdy město pronajímalo jednapadesát procent akcií Karlovarské teplárenské, to bylo šito na míru. Nyní pronájemce získá podnik se zajištěnými příjmy. Výmluvné je i to, že současná pronájemní smlouvy končí až v roce 2013 a my ji máme měnti letos, těsně před podzimními komunálními vobami,“ uvedl Růžička.

Karlovarské zastupitelstvo projedná návrh na změnu pronájmu teplárny na zasedání 27. dubna.