Využití lázní, v nichž by po rekonstrukci mělo být společenské a kongresové centrum a expozice krajského muzea, označil ministr kultury za velmi vhodný projekt. „Zastavila by se tak devastace této krásné budovy,“ uvedl.

V Císařských lázních byl ministr kultury poprvé a krásou Zanderova sálu i celé budovy byl nadšen. Varovný signál však vyslal ke karlovarské radnici. „Lázeňský trojúhelník aspiruje na zapsání do prestižního seznamu Unesco a je horkým kandidátem. Pokud by Karlovy Vary pokračovaly v devastaci památek ve městě a v necitlivém přístupu k obnově města, pak to budou ony, kvůli nimž by se to nezdařilo a tři lázeňská města by se musela s touto myšlenkou rozloučit,“ uvedl Jedlička.

Podle ministra by město mělo více spolupracovat s památkáři, a to jak s Národním památkovém úřadu v Lokti, tak s krajskými a městskými odborníky. „A to od samého počátku stavby,“ upozornil ministr.

Ministr dodal, že se na ministerstvo kvůli problematice efektivního uplatňování státní památkové péče na území města a rozmachu razantních stavebních úprav stávajích historických objektů obrátili se stížnosti i karlovarští podnikatelé.

„Vše jsem nechal prověřit naší ispekcí,“ řekl ministr Jehlička.