Už dva dny hlídkují členové Národní gardy extrémně pravicové Národní strany před Základní školou Jana Amose Komenského v karlovarských Drahovicích.

Řada Karlovaráků se tak nyní ptá: Co je to vlastně ta Národní garda a co Národní strana? Někteří se domnívají, že jde o lidi inklinující k rasismu.

Národní gardu založila Národní strana na sklonku loňského roku. Jejím šéfem je zemský velitel Michal Kubík. člen představenstva zemské rady Národní strany. Prvnípřijímač se uskutečnil 5. ledna letošního roku.

Garda má i svůj řád. V něm stojí: „Jde o sbor dobrovolného charakteru, který je zaměřen na úkoly polovojenské, civilně – obranné povahy vyplývající z požadavků na zajištění obrany a ochrany životů i majetku obyvatel České republiky. Službou v Národní gardě se rozumí dobrovolné členství v Národní gardě za účelem pomoci Čechům, Slezanům a Moravanům.“

Kdo se chce stát národním gardistou, musí být loajální k České republice. Taková je třetí základní podmínka v náboru gardistů.

Podle mluvčího Národní gardy Karla Čermáčka je loajálnost k České republice nesmírně důležitá. „Je to věc vnitřní hodnoty. Člověk, který je loajální ke své vlasti, tak půjde pomoci i paní, které spadl strom na dům. Kdyby člověk nebyl loajální k národu a vlasti, tak by neměl důvod pomáhat,“ uvedl mluvčí Národní gardy.

Podle něho by však toto hnutí pomohlo i postiženému, který má tmavší barvu pleti.

„Samozřejmě, že by mu Národní garda vyšla vstříc. Barva pleti hraje roli v jiných určitých smyslech,“ uvedl. Na dotaz, co tím konkrétně myslel, odpověděl: „Když se podíváte na běžecké závody, tak v nich vyhrávají především černoši. Na plaveckých závodech naopak uvidíte jen samé bělochy. To jsou rozdíly rasy, které vnímáme. Je to jako se psy. Pinč těžko může předběhnout vlkodava. Proto existují rasy, z nichž jedna bývá lepší než tou druhou.“

Pak šel se svými teoriemi o národech a rasách ještě dál.

„Před časem jsme například pomáhali jedné nevidomé paní v bytě. A právě ona neměla s Čechy příliš mnoho společného kvůli svému původu,“ šokoval gardista.

Na dotaz, zda tedy Romy gardisté nevnímají jako Čechy, reagoval: „Češi jsou Češi, Slováci Slováci a cikáni jsou cikáni.“

(jako)