Spor mezi lidmi a vedením radnice kvůli plánované výstavbě domů v centrálním lázeňském území, na Hálkově vrchu a v ulicích Moravská a v Libušině, se vyostřuje. Zatímco magistrát stavbu tří domů, z nichž jeden dosahuje pěti pater s podkrovím a další dva jsou třípatrové, hájí, lidé se proti ní bouří.

Platný územní plám města definuje dotčenou lokalitu jako polyfunkční území smíšené lázeňské. "Proto jsme zadali územní studii, která řeší zástavbu v širších souvislostech, včetně řešení veřejného prostoru, parkování a uspořádání kvalitní zeleně. Jde o poslední lokalitu takového rozsahu přímo v lázeňském území a její zástavba musí odpovídat charakteru lázeňského místa,“ uvedl primátor Wener Hauptmann.

Studie podle primátora zahrnuje objemové řešení staveb a stanovení maximální podlažnosti, ale investor musí respektovat i svažitost terénu a pomínky vyplývající z platného územního plánu.

„Jde o pozemky po demolicích původních staveb, po nichž zde zbyly sklepy, které nejsou využívány a neodpovídají žádnému druhu veřejné zeleně. Bez jakékoliv pochybnosti tedy trvá původní historicky vziklé určení, což jsou proluky po demolici,“ zdůraznil primátor. Dodal, že námitky občanů proti této výstavbě zahrne stavební úřad do správního řízení.

Helena Jungmannová, organizátorka petice proti výstavbě, ale trvá na svém. Město touto výstavbavou poruší platný územní plán, podle něhož by měla být plocha nezastavitelné.

“Je nepřípustné zastavovat plochy kvalitní nebo veřejné zeleně, která je pro svoji výměru (menší než pět tisíc metrů čtverečních) zahrnuta do zastavitelného území. Výměra pozemků, na nichž se má stavět, je menší než dva tisíce metrů čtverečních a jeden z nich, který vlastní město, je veden jako veřejná zeleň. Stavební úřad a radní rozhodují a občan je udupán. Konstalace, která na radnici už osm let rozhoduje, má téměř mafiózní strukturu,“ oponuje Jungmannová.

Podle Jungmannové už spor přerůstá do politické roviny. „Nejsem proti výstavbě, ale město se chová jako veřejně prospěšná společnost, která podniká za naše daně,“ zdůraznila.