Sklárna právě v těchto dnech dokončuje výrobu celkem pětadvaceti křišťálových glóbů. „Z toho je sedm velkých zlatých a dvanáct velkých stříbrných soch a dále jedna menší zlatá socha a pět menších stříbrných soch,“ vysvětlila Veronika Zvonařová.

Už od počátků festivalu se hlavní cena nazývala Křišťálový glóbus. Jeho podoba se ale často měnila. Od 35. ročníku MFF má Křišťálový glóbus svou nynější podobu dívky zvedající křišťálovou kouli.

Základní ideovou podobu vdechl festivalové ceně umělecký tým MFF – Aleš Najbrt, Šimon Caban a Michal Caban. Její výslednou podobu navrhl a vytvořil významný fotograf Tono Stano.

Modelem pro sochu dívky nesoucí křišťálovou kouli stála slečna Ema Černáková, druhá vicemiss České republiky 2001. Sochařské práce prováděl Martin Krejzlík pod dohledem Tona Stana.

„Společnost Moser vyrábí ceny ve spolupráci se sochařským ateliérem Miloše Vacka, který zhotovuje bronzové sochy. Druhá část, křišťálová koule, pochází ze šikovných rukou sklářských mistrů dílny Františka Čechury. Ceny se pak ve sklárně kompletují a lepí,“ dodala Zvonařová.

Nejobtížnějším krokem při jejich výrobě je podle sklářů správný odhad množství skloviny, kterou je třeba nabrat. „Sklovina se formuje v podvaláku do tvaru polokoule. Aby koule zářila křišťálem, musí sklář nabrat maximálně čistou sklovinu. Náročnost ruční výroby křišťálového glóbu způsobuje, že pouze dvě z deseti koulí jsou dokonale provedené. Po vychlazení se provádí zabroušení tvaru a vyleštění glóbu,“ doplnila mluvčí Moseru. První fází výroby ceny byla výroba bronzové sochy dívky uskutečněná v pražském ateliéru sochaře Miloše Vacka.

„Pro zajímavost lze uvést, že zde spatřují světlo světa i ceny Akademie populární hudby. Neboť je to práce, kterámá svá určitá specifika a kterou si každý sochař chrání jako své výrobní tajemství,“ doplnila Zvonařová. Přesto několik postřehů dodala: K tavení bronzu byla použita pec otápěná plynem s malou pánví s obsahem okolo 80 kilogramu bronzu. Formy k odlévání byly zhotoveny z písku v kovovém rámu a vysušeny v sušárně. Jakmile byl korpus sochy dostatečně zchlazen, bylo možné přikročit k povrchovým úpravám, Ve společnosti Moser byla vyrobena druhá část této ceny – křišťálová koule.