Přestože výstavba multifunkční haly v Karlových Varech je v plném proudu, už nyní se rýsují akce, které by se zde po otevření objektu mohly konat. Jde například o sportovní kempy, kongresy a výstavy.

Tuto informaci potvrdil Milan Bártl, ředitel společnosti KV Arena, která je budoucím provozovatelem haly.

„Aktuálně jsme nechali zpracovat propagační materiál, který zájemce seznámí s tím, co všechno bude hala po zprovoznění nabízet. Nepůjde pouze o sportovní turnaje, ale také o tréninkové kempy, kongresy a výstavy. Materiál bude k dispozici v několika jazykových mutacích. Kromě tištěných materiálů také zdokonalujeme naše internetové stránky a multimediální prezentaci,“ informoval ředitel Bártl.

Podle něj jsou podrobně připraveny například nabídky sporotovních kempů, ale i další věci. „Kempy budou mít výhod v tom, že kromě aktivit přímo ve zdejším areálu budou mít sportovci možnost na soustředění poznat také lázeňskou léčbu Karlových Varů, či si například dopřát golfu i dalších aktivit. To je podle mě obrovská výhoda, protože málokteré město nabízí takovou škálu aktivit.

Sportovci tedy nebudou muset trénovat pouze zde, ale věnovat se i dalším věcem. Tyto nabídky budou směřovat hlavně na hokej, sledgehokej a krasobruslení. Velkou pozornost chceme věnovat také handicapovaným sportovcům. Na ty také dbáme už při samotné výstavbě haly,“ doplnil Bártl.

„Do multicentra například dopoledne z místního hotelu přijedou hokejisti i s realizačním doprovodem a mohou zde bez nutnosti dodatečných přejezdů strávit při vícefázovém tréninku a relaxaci celý den. K dispozici budou nadstandardně prostorné a vybavené šatny, fitnessroom, relaxační jednotky, stravování včetně speciálních výživových programů a dokonce i výukové a relaxační salónky určené například pro taktickou přípravu,“ rozšířil výčet nabídek ředitel.

Věková struktura ani dosažená úroveň účastníků sportovních kempů není omezena.

KV Arena zároveň přichází s nabídkou pořádání výstav a kongresů a chystá akvizici klientů. „K umístění podobných akcí budeme mít optimální vlastní zázemí. Třeba aréna našeho moderně navrženého sportovního a společenského komplexu má kapacitu 6 tisíc osob. Při současném obsazení s mobilním hledištěm, tribunou a projekční stěnou tak až kolem 8 tisíc lidí. Gastroprovozy budou během krátké chvíle schopny průběžně připravovat i expedovat stovky jídel a denních menu,“ seznámil s další nabídkou Bártl.

V multifunkční hale je také už rozjednána první akce tohoto typu – sněm Svazu měst a obcí České republiky ve dnech 28. až 29. května 2009 pro zhruba 850 účastníků.

„Ještě do konce roku se chceme zúčastnit několika nejvýznamnějších evropských veletrhů cestovního ruchu. Kvůli minimalizaci nákladů domlouváme svá zastoupení na akcích, které již tradičně obsazuje město Karlovy Vary, Karlovarský kraj nebo státní agentura CzechTourism. Jednou z prvních přitom bude veletrh RDA v Kolíně nad Rýnem v Německu,“ vylíčil další plány Bártl.

Multifunkční hala by měla být kompletně dostavěna v únoru roku 2009.

Karlovaráci snahu o rozšíření multifunkční haly vítají. „Doposud to vypadalo, že hala bude pouze hokejová. Nyní se už rýsují další akce, které jsou i mimosportovní. Otázkou pouze je, zda kongresy, sportovní kempy a další akce poslouží i Karlovarákům,“ říkají lidé.

V Aréně bude možná unikátní světlo
Společnost KV Arena uvažuje o možnosti vybavit multifunkční halu moderním světelným systémem, který by měla do haly dodat švédská společnost. „Před časem jsme se byli na tuto technologii podívat přímo ve Švédsku. Velmi dobré je to, že tento systém je snadno regulovatelný a tím pádem se dá ušetřit dost nákladů na osvětlení. Zároveň se však nezvýší investice do haly. Švédsko jsme si nevybrali náhodně. S těmito systémy mají zkušenosti, protože v této zemi je téměř půl roku tma,“ konstatoval Milan Bártl, ředitel městské společnosti KV Arena.
Konečné rozhodnutí však záleží na dalších subjektech.