Kolem stavby karlovarské multifunkční haly vypukl další skandál. Členové občanského sdružení O co jim jde?!, které vzniklo právě kvůli stavbě arény a v jehož řadách je i několik stavebních inženýrů, totiž nyní po dlouhých měsících zveřejnili zprávu o předražování prací na této stavbě. Představitelé sdružení tvrdí, že konkrétně stavba pilot byla předražená, a to až o 20 milionů korun, a podali kvůli tomu 4. července trestní oznámení.

„Během kontrolní činnosti našeho sdružení jsme zjistili, že zhotovitel haly účelově a bez objektivního důvodu mění provedení stavby oproti projektu a smlouvě o dílo a následně změněné položky oceňuje podle jiného smluvního režimu. V konečném důsledku se to projevilo například tím, že provede poloviční kubaturu projektované pilotáže, ale bezdůvodnou změnou průměru se dostává na přibližně čtyřikrát vyšší jednotkovou cenu za hloubení pilot, než je v nabídce za cenu pilot,“ říká člen sdružení a stavař Otmar Homolka.

Podle Homolky tak město jako investor sice mohlo ušetřit na pilotách polovinu nákladů, ale zhotovitel tuto práci fakturoval stejně v původní cenové relaci, tedy ve výši 40 milionů korun.

„S takto provedenými změnami stavby, které ušetří zhotoviteli řádově dvacet milionů korun, nemůže žádný rozumný objednavatel souhlasit. Na změně by měl především ušetřit právě investor, tedy město,“ vysvětluje dále Homolka.

V podaném trestním oznámení sdružení upozorňuje i na odvoz vytěžené zeminy při zakládání stavby haly, které bedlivě sledovali v loňském roce i redaktoři Karlovarského deníku. Ti zjistili, že zemina se odváží na nepovolenou skládku v Mírové. Později ji auta odvážela do Smolných Pecí. Podle členů sdružení měla být zemina odvážena ale na legální skládku v Činově.

„V Mírové ani Smolných Pecích se neplatilo skládkovné. Dozor objednavatele tuto skutečnost ignoroval a částečně i zapřel, takže zhotovitel znovu neprovedením stavby podle projektu ušetřil přibližně deset milionů korun, a město samozřejmě zase nic,“ dodává Homolka.

Náměstek primátorky Petr Keřka (ODS) pro média minulý týden uvedl, že sdružení podklady o hale zfalšovalo.

Pro Deník pak Keřka prohlásil: „Jde opravdu o údajné předražení pilot, tak jako vše ohledně činnosti tohoto sdružení a jeho takzvaných anonymních a stavebních odborníků. Ubezpečuji, že se postupuje dle uzavřené smlouvy o dílo a kontrolní činnost provádí profesionálně fundovaná a autorizovaná firma.“

Otmar Homolka se ale brání.

„Žádné materiály jsme nefalšovali. Vycházeli jsme z podkladů, které jsme dostali z radnice. Na tomto materiálu jsme pracovali tři čtvrtě roku, během této doby jsme si najali odborníky z oboru a sehnali si i doplňující podklady pro srovnání. Odborníci nám potvrdili, že finální ceny v pořádku nejsou,“ kontruje Homolka.

Stavební dozor na karlovarské hale má na starost firma Investon. Její šéf Vladimír Kádě se však dušuje, že jeho zaměstnanci na stavbě nezjistili nic protizákonného.

„Nevím, kde sdružení k těmto informacím přišlo a z čeho vycházelo. Všechny práce na hale jsou totiž v pořádku. To, co jsme zkontrolovali a jde přes naši společnost, bylo bez problémů,“ říká Kádě a dodává: „Co se týče pilot, je možné, že byly zvolené jiné konstrukce, které způsobily to, že konečná cena i zmenšených pilot byla stejná.“

Podle Káděho mělo být i odvážení zeminy v pořádku. Konkrétní informace však k tomu nemohl poskytnout. Ty zná vedení města. Vedoucí odboru investic Daniel Riedl na tuto otázku ale nechtěl odpovědět: „Nezlobte se, případ šetří policie, a já se k tomu nebudu proto vyjadřovat.“