Soubor Musica Florea založil roku 1992 violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od počátku se soubor zaměřuje na interpretaci barokní hudby tak, jak byla provozována v čase svého vzniku, to znamená, že hraje na originální dobové nástroje a v duchu dobové estetiky.

Repertoár souboru sahá od raného baroka po romantismus a zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní.

Během let vystoupila Musica Florea na stovkách koncertů po celé Evropě a byla také hostem mnoha významných festivalů. Již od doby svého vzniku spolupracuje s významnými sólisty a ansámbly. Na svém kontě má dvacítku CD pro české i evropské nahrávací společnosti.

Musica Florea obdržela řadu významných ocenění, například v roce 2003 prestižní cenu Cannes Classical Award za nahrávku Melodramatu de Sancto Wenceslao.

Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní řadu s důrazem na prezentaci nově objevených děl českého původu. V rámci této koncepce se soubor představí i v Karlových Varech, kde přednese díla českého „Vivaldiho“ Antonína Reichenauera (1694—1730). Méně známý skladatel byl členem dvorní kapely u hraběte Černína a varhaníkem farního kostela v Jindřichově Hradci. Jeho chrámové i instrumentální skladby se dochovaly v mnoha archivech u nás, v Německu a v Polsku, což svědčí o jejich dobové oblíbenosti.

Na koncert jste zváni ve středu v 19.30 hodin.

(tót)