Více než 72 tisíc zbraní evidují policisté na západě Čech. V Plzeňském kraji je to 53 621, v Karlovarském pak 18 444. V prvním pololetí pak o zbrojní průkaz požádalo 826 lidí.

„Největší procent tvoří zbraně kategorie C, tedy takové, které podléhají ohlášení,“ konstatovala Pavla Soukupová, mluvčí krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. V regionu, který spadá pod toto ředitelství, je jich celkem 31 594. „V Karlovarském kraji je situace obdobná. Zbraní kategorie C evidujeme 10 109,“ potvrdil její slova Pavel Valenta, mluvčí policistů z Karlovarského kraje.

V rukou občanů jsou ovšem i zbraně kategorie A, tedy zakázané. V Plzeňském kraji je jich 134, v Karlovarském pak 33.

Zbrojní průkazy mělo na konci prvního pololetí letošního roku 31 002 lidí, 109 z nich jsou cizinci.

„Žádosti o vydání zbrojního průkazu vyřizují pracovníci odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Žadatel jim musí na předepsaném formuláři odevzdat žádost obsahující několik povinných údajů. K ní musí přiložit i posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než čtvrt roku. Platnost zbrojního průkazu je pět let,“ popsala část procedury získávání zbrojního průkazu Soukupová.

Zbraně se dělí do šesti skupin: A – ke sběratelským účelům, B – ke sportovním účelům, C – k loveckým účelům, D – k výkonu zaměstnání, E – k ochraně života, zdraví nebo majetku a F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

„Žadatel o zbrojní průkaz pro skupinu C musí k žádosti přiložit i originál platného loveckého lístku. V případě, že se žadatel v posledních deseti letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než půl roku mimo území ČR, musí k žádosti přiložit i doklad obdobný opisu z rejstříku trestů ze státu, kde pobýval,“ dodala Soukupová.