Jak obstáli regionální politici v testu Karlovarského deníku, abychom v případě, že se stanou obětí zločinu, mohli zveřejnit jejich jméno? Bez jejich podpisu pod dokumentem „Souhlas s uveřejněním informací“ bychom o nich podle zákona museli psát pouze jako o politicích.

Příklad? Když byl kdysi náměstek Petr Keřka (ODS) napaden a zmlácen před svým domem, pak bychom mohli pouze napsat, že jeden z karlovarských politiků byl za bílého dne surově přepaden. Jeho jméno bychom podle náhubkového zákona, který vstoupil v platnost 1. dubna, už zveřejnit nemohli. Pokud by nám nedal písemný souhlas, což v testu právě náměstek Keřka odmítl. Přes svou sekretářku pouze vzkázal, že dokument nepodepíše.

Zásadní postoj k novému zákonu má božídarský starosta a senátor za Evropské demokraty Jan Horník. „Souhlas bych vám dal. Sám jsem se totiž zapojil do iniciativy senátorů, kteří tento zákon chtějí napadnout u Ústavního soudu. Až bude stížnost sepsána, podepíši ji,“ uvedl senátor Horník.

Horník, ačkoliv zákon nepodpořil, musel nakonec před časem společně s Kateřinou Jacques (Zelení) zahraniční politiky ujišťovat, že v České republice má svoboda slova stále své opodstatnění. „Stalo se to během jednání parlamentní delegace, kterou jsem vedl, ve Vídni. Při řešení problematiky bezpečnosti, dodržování lidských práv, ale i svobody slova jsme byli dotázáni, jak to je s přitvrzením zákona vůči novinářům v České republice,“ vyprávěl.

Svůj souhlas s poskytováním informací v testu Deníku neodmítl poskytnout ani primátor Werner Hauptmann (ODS). Dokument si prostudoval a neviděl jediný důvod, proč by se pod něj nepodepsal.

Souhlas s uveřejněním by zatím nepodepsal náměstek Tomáš Hybner (ČSSD). „Chtěl bych si zákon nejdříve prostudovat,“ vysvětlil náměstek primátora.

Souhlas dal naopak zastupitel a regionální novinář Petr Kulhánek (KOA). K danému zákonu ale dodal: „Velmi mne mrzí, že místo toho, aby média sloužila jako hlídací pes demokracie a veřejná kontrola činnosti volených zástupců a veřejnoprávních institucí, musí se naopak sehnout před libovůlí těch, kterým by právě tato kontrolní činnost mohla být nepříjemná. Osobně stojím na obou březích — jako osoba veřejně činná i jako novinář a publicista a nevidím ze svého úhlu pohledu jediný objektivní důvod, proč k této regulaci ´svobody slova´ muselo dojít, vidím bohužel jen zájmy osobní a účelové. S radostí jsem se proto písemně vyvázal z této ´ochrany před médii´ ihned, když jsem k tomu dostal příležitost.“

Josef Novotný (ČSSD), hejtman Karlovarského kraje, by dokument bez problémů podepsal. „Novináři sice občas něco zkomolí, ale tento zákon není dobrý. Podle mého názoru nebude mít dlouhého trvání,“ uvedl.

Naopak karlovarský radní Martin Zeman z téže strany by souhlas novinářům nedal. „Jsem sice politik, ale nechci, aby bylo narušováno mé soukromí. To by mě mohlo i ohrozit. Stejně tak nesouhlasím s majetkovým přiznáním politiků,“ vysvětlil radní.

Jeho kolegyně, náměstkyně Jana Petříková, dokument bez komentáře podepsala. Ani po pečlivém prostudování neshledala důvod, proč odmítnout. Dokument by byl ochotný podepsat další karlovarský radní z ČSSD Radek Novák. „Já bych vás touto cestou neprudil. Vy si cestičku, jak něco napsat, stejně vždy najdete,“ komentoval Novák.

Souhlas s uveřejňováním informací o sobě dali redakci i zastupitelé z ODS Monika Makkiehová či Jaroslav Zach, ale nakonec i náměstkyně Dagmar Laubová. Ta si ale neodpustila komentář: „Když vy jste na nás takoví zlí. Já nevím, zda to mám podepsat.“ Problém s tím nemá ani radní z této strany Arnošt Donth. „Co si myslím o tomto zákonu? Že je špatný,“ reagoval radní Donth.

Souhlas Deníku by byl ochotný dát i další karlovarský zastupitel a náměstek hejtmana Jaroslav Borka (KSČM). „Nedělá mi to problém. Občané mají právo vědět o politicích a ti by neměli cokoli skrývat. Ti by se měli smířit s tím, že pokud vstupují do politiky, budou mít o ně novináři zájem,“ konstatoval.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká

Postoj politiků v testu Deníku

Podepsali či by podepsali:
hejtman Josef Novotný
senátor Jan Horník
primátor Werner Hauptmann
náměstek hejtmana Jaroslav Borka
náměstkyně primátora: Dagmar Laubová, Jana Petříková
karlovarští radní: Radek Novák, Arnošt Donth
karlovarští zastupitelé: Jaroslav Zach,
Monika Makkiehová, Petr Kulhánek

Odmítli podepsat:
náměstkové primátora: Petr Keřka, Tomáš Hybner
karlovarský radní Martin Zeman