Město Karlovy Vary pravomocně vyhrálo soud nad podnikatelem Ivem Ouřadou. Na základě toho byla sejmutá plomba na budovu Národního domu v registru katastru nemovitostí. Tuto informaci s velkou radostí sdělil redakci náměstek primátora Tomáš Hybner (ČSSD).

Ouřada ale nadšení vzápětí hodně krotil. Národní dům totiž mezitím byl znovu zaplombován na základě jeho další žaloby.

„Krajský soud před pár týdny rozhodl ve prospěch města. Plomba je tak sejmutá. Nyní zbývá Eltodu už jen splnit podmínky města a může být zapsán jako nový vlastník Národního domu,“ hlásil náměstek Hybner, který upozornil na to, že Ouřada mezitím podal žalobu na část objektu Národního domu. „Jde o žalobu, ve které si nárokuje proplacení investic, které pan Ouřada vložil do oprav části Národního domu. To je ovšem jeho názor,“ upřesnil náměstek Hybner s tím, že si soud od města v této věci zatím nevyžádal žádné podklady. „Očekáváme, jaká bude v tomto případě reakce soudu,“ poznamenal Hybner.

„Eltodo nemůže být zapsán jako nový vlastník, protože jsem podal novou žalobu na určení vlastnictví, a na katastru je tak nová plomba,“ informoval podnikatel Ouřada.

Redakce si to ihned ověřila, Ouřada má pravdu.

Podle právníka magistrátu Tomáše Vodenky je současná situace skutečně vážná. „Ano, máte vlastně pravdu, pokud říkáte, že se tak vracíme zase na začátek. Zpráva o nové plombě je velice čerstvá, víme to jen několik dnů. Dostali jsme se tam, kde jsme byli před několika měsíci, tedy ještě předtím, než se všechny strany domluvily na takzvané trojdohodě,“ konstatoval právník Vodenka. Podle něho jde ze strany Ouřady o další nesmyslnou žalobu. „V té tvrdí, že je vlastníkem části Národního domu jen díky tomu, že do ní investoval údajně nějaké peníze,“ podotkl Vodenka. Jak doplnil, firma Eltodo, budoucí vlastník Národního domu, by sice i přes tyto překážky mohla začít s opravou památkově chráněné budovy, ale vstupovala by tak do velkého rizika. „Nebyla by totiž vlastníkem objektu, a investovala by tak vlastně do cizího kapitálu,“ dodal právník.

Sám Ouřada je nadále vůči radnici v této věci velmi kritický. Tvrdí, že ho město v případě trojdohody obcházelo. „K případu mám řadu dokumentů, které hovoří v můj prospěch. Už jen proto jsem podal kvůli Národnímu domu další dvě žaloby,“ uvedl podnikatel Ouřada.

Představitelé Eltoda se i přes tyto nové okolnosti stále domnívají, že může být zahájen převod nemovitosti v jejich prospěch. Plánovanou a velmi nákladnou rekonstrukci objektu ale z jejich strany momentálně hatí finanční krize, protože firma má problém se získáním úvěru u bank.

„V jednání s bankami o financování rekonstrukce a dostavby Národního domu jsme zatím nedospěli k dohodě. Jednání jsou obtížná, protože podmínky se vinou finanční a ekonomické krize významně zhoršily. Před dvěma lety jsme příslib financování získali bez obtíží,“ řekl k situaci Michal Pruner, jednatel společnosti Eltodo Národní dům.

„Odklad rekonstrukce v důsledku sporů mezi městem a panem Ouřadou se bohužel ukázal jako zásadní, jednání s bankami však intenzivně pokračují,“ dodal Pruner.