V krajské knihově včera diskutovali odborníci o nově vyhlášeném Národním geoparku Egeria. Ten byl oficiálně vyhlášen 4. června slavnostním předáním certifikátu ministerstva životního prostředí. Jeho území pokrývá dvě třetiny Karlovarského kraje a je součástí přeshraničního Česko – bavorského geoparku. Opěrnými body Národního geoparku Egeria jsou důležité přírodní geotopy, hornické památky, informační centra, regionální muzea zaměřená na geologii a rovněž vybrané udržitelně hospodařící podniky ze souvisejících oborů.

„Vzhledem k pestrému přírodnímu a geologickému bohatství se na území Národního geoparku Egeria nabízí celá řada více či méně tradičních hospodářských odvětví , např. těžba hnědého uhlí, kaolinu, rud, kamene, písků a jílů, výroba skla a porcelánu, jímání minerálních pramenů a lázeňství,“ vysvětlila Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Konference se zúčastnilo třicet odborníků z Karlovarského a Plzeňského kraje a zástupci německé strany, kteří diskutovali o další modernizaci geoparku. Geopark Egeria získal v roce 2007 téměř dva miliony korun na informační tabule a letos 510 tisíc euro z přeshraničního programu Cíl 3.

Projekt využití těchto peněz představil manažer Jiří Loskot ze sokolovského muzea. „Eva Valjentová, krajská radní pro kulturu, vyzdvihla to, že se Národní park Egeria stal spolu s Národním parkem Český ráj součástí Sítě národních geoparků, která vzniká v gesci ministerstva životního prostředí,“ dodala Bocková.

Geopark je územím, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu, reprezentující krajinu a její historii. Současně zahrnuje i fenomény historické a kulturní. Všechny tyto atributy lze úspěšně využít k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji regionu.

„Smyslem geoparku je podporovat udržitelný rozvoj regionu, rozvíjet šetrný turismus a umožnit široké i odborné veřejnosti vzdělávání o hodnotách prostředí a interpretovat geologické dědictví atraktivním způsobem,“ vysvětlila krajská mluvčí.