Nejdůležitějším úkolem je zvýšit získávání nejrůznějších dotací, což se podle starosty Bronislava Grulicha poslední dobou příliš úspěšně nedařilo.

„Je pravdou, že finance nejsou takové, abychom si mohli dovolit velké investice bez dotací. Tak to má ale určitě řada měst a obcí. Přesto jsme si na tento rok připravili několik projektů, které bychom chtěli realizovat,“ uvedl starosta.

Jedním z nich je například nové dětské hřiště. „Na to bychom měli získat 800 tisíc korun v rámci prevence kriminality. Celkové náklady jsou 3,2 milionu korun. Požádali jsme také o spolupráci ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště. Jsme však připraveni investovat i s přispěním města.“

Přesto se však městu podařilo získat dotaci na historické památky. „Jedná se o částku, za kterou bychom udělali například další část fasády místní radnice. Zároveň se také plánuje oprava jedné z částí našeho náměstí. Snažíme se tedy v mezích možností dělat, co je v našich silách,“ dodal Grulich.