Pokud se Karlovarské krajské nemocnici (KKN) nepodaří zastavit finanční nekázeň některých pacientů za hospitalizaci, pak jí na konci letošního roku vzroste dluh za nedoplatky na půldruhého milionu korun.

Regulační taxa za pobyt v nemocnici činí šedesát korun za den a pacienti ji platí od začátku letošního roku. Vedení nemocnice se proto rozhodlo, že pohledávky začne po dlužnících vymáhat.

„Za prvních pět měsíců jsme na regulačních poplatcích vybrali devět milionů 159 tisíc korun. Pohledávky těch pacientů, kteří za pobyt nezaplatili, činí přes půl milionu korun. Nechtělo se nám do toho, ale musíme to řešit. Vymáhání pohledávek nad pět set korun svěříme buď právní kanceláři, nebo podáme žaloby a budeme je vymáhat soudně,“ uvedl Jiří Fojtík, finanční ředitel Karlovarské krajské nemocnice.

Fojtík poukázal na to, že podle statistiky přes devadesát procent nemocných respektuje zákony a poplatek platí. „A to je právě ono. Chování neplatičů je sprosté vůči těm pacientům, kteří taxu ukázněně platí. A mypouze spravujeme cizí majetek a jako správci se musíme také chovat,“ dodal.

Lidé, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici, nemusejí platit regulační poplatek ihned. Na uhrazení dlužné částky mají osm dnů po propuštění.

Ti, kteří předloží doklad, že pobírají příspěvky ve hmotné nouzi, taxu za pobyt v nemocnici neplatí. „Doklad ale nesmí být starší třiceti dnů,“ zdůraznil Fojtík.

Většina oslovených lidí proti postupu, který nemocnice zvolila, nic nenamítá.

„Když ležíte v nemocnici, pak ušetříte náklady v domácnosti. Poplatek je diskutabilní, ale jednou je to zákon, tak by ho měli všichni respektovat a platit,“ uvedla Alena Čejková z Karlových Varů.