Co si počít s nevyužívanou železniční vlečkou, která kdysi sloužila k zásobování ostrovské Škodovky? S touto otázkou si představitelé města lámou hlavu už hezkou řádku let. Nejnovější studie, kterou nechala radnice vypracovat, napovídá, že by se z této dopravní cesty mohla stát další cyklostezka, která by po propojení s těmi stávajícími dala vzniknout ojedinělému rekreačnímu prvku, takzvanému Ostrovskému Rondu.

Co s ní?

„Dnes už nefunkční vlečka je bariérou mezi starým a novým Ostrovem. Je však i potenciálem pro další specifický rozvoj města,“ uvedla Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování ostrovské radnice.

Ostrovské Rondo by podle vypracované studie procházelo částečně samotným městem a částečně volnou krajonou. „Navržený projekt počítá se dvěma okruhy – malým, jehož součástí budou vedle tělesa vlečky i některé stávající cesty v oblasti Boreckých rybníků, a velký o celkové délce 7,5 kilometru vhodný především pro cyklodopravu. Na něj by byla napojena také stezka na Květnovou, stezka v prostoru pod nemocnicí a stezka v rámi území Ostrov – východ a napojení na prostor u nádraží. Tyto stezky bude ale nutné teprve vybudovat,“ nastínila možnou podobu Ronda Fürbachová.

Skvělé!

Projekt vítají i Ostrovští. „Teprve nedávno jsem se do města přistěhovala. Mám pocit, že je cyklistům doslova zaslíbené. Už jenom svým takřka rovným terénem. A cyklostezek je v ulicích plno. Pokud by přibyla ještě tahle navrhovaná, bylo by to skvělé,“ podělila se se svými zkušenostmi paní Lenka.

Nejen kola

Ostrovským Rondem by ale celý projekt skončit nemusel. „Na vlastní cyklostezku pak budou ve vhodných místech navázány další sportovně rekreační aktivity, které mohou využití chystané cyklostezky ještě zpestřit,“ nastínila Fürbachová.

Už jen detaily

Navržené využití tělesa vlečky tvoří spojovací element přdevším v severojižním směru v rámci města, v širším kontextu pak propojení s oblastí Dolního a Horního Žďáru a Jáchymova. „Jako specificky koncipovaná okružní komunikace pak může město spojovat s bezprostředním zázemím města – Boreckými rybníky, Květnovou a rekreačními prvky na východním okraji města,“ dodala vedoucí odboru.

Další technická příprava projektu bude podle Fürbachové slov pokračovat. Zbývá jenom detail: získat pozemky bývalé vlečky do majetku města, což bude prvním krokem k realizaci projektu.