„Akademický sochař Jaroslav Šlezinger je úzce spjat s Ostrovem. Ve vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen k 25 letům těžkého žaláře a v důsledku onemocnění z ozáření, během věznění ve vykmanovském lágru, v roce 1955 zemřel,“ konstatovala Dagmar Shánělová z odboru kanceláře starosty a vnitřní správy.

Vztah sochaře k Ostrovu potvrzují i díla, která tvůrce ve městě zanechal. „Průčelí Domu kultury v Ostrově zdobí sousoší, které Jaroslav Šlezinger navrhl a vytvořil v době svého věznění ve Vykmanově. V kapli sv. Floriána jsou umístěny reliéfy jeho Křížové cesty a kopie sousoší Zaváté šlépěje. Město Ostrov se podílelo na financování knihy a videodokumentu o osudu Jaroslava Šlezingera autorky Marie Bohuňovské,“ dodala Shánělová.

Podle ní se Bohuňovská se nyní velmi intenzivně věnuje, v rámci aktivit „Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o. s.“, organizaci sbírky finančních prostředků na pořízení sochy T. G. Masaryka dle návrhu Jaroslava Šlezingera.

Byla to patrně poslední socha TGM v Československu, kterou začínající vláda komunistů dovolila vztyčit. Finanční prostředky na sochu sehnali občané pomocí sbírky a jejího odhalení 12. 9. 1948 se zúčastnilo tři tisíce Jihlavanů. Socha TGM vydržela před jihlavským gymnáziem do roku 1961. V tomto roce ji nechali komunisté strhnout a rozbít.

V roce 2011 uplyne 50 let od doby, kdy byla socha TGM násilně odstraněna a 100 let od narození akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Ostrovští přispějí částkou 5 tisíc korun do veřejné sbírky na pořízení sochy T. G. Masaryka dle návrhu akad. sochaře Jaroslava Šlezingera.