Informační kampaň pořádá až do 21. listopadu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, které spadá pod Mateřské centrum. Cílem kampaně je informovat veřejnost o dobrovolnictví, možnostech zapojení dobrovolníků a užitku, který lidem a neziskovým organizacím přináší. Součástí kampaně jsou besedy pro studenty i informativní schůzka pro nezaměstnané na Úřadě práce v Karlových Varech. Na úřadech, v krajské knihovně a v pobočkách městské knihovny si lidé mohou vyzvednout informační letáky nebo je mohou zhlédnout v autobusech městské hromadné dopravy i na plakátovacích plochách v Karlových Varech.