Městská knihovna Karlovy Vary připravila na středu další ze svých pravidelných přednášek. Tentokrát se mohou vypravit lidé, které zajímají otázky, jak vnímá dosud nenarozené dítě svou matku a svět. Jak prožívá svůj prenatální život, máme všichni vzpomínky na dobu před svým narozením a můžeme si je vybavit? Nad těmito otázkami se návštěvníci knihovny budou moci zamyslet s přednášejícím, kterým bude profesor Jaroslav Vlček, DrSc.

Beseda se koná ve středu 12. listopadu v 17 hodin v budově Městské knihovny v Karlových Varech v ulici I.P. Pavlova. Vstup bude jako vždy volný.