V tomto týdnu připravuje a natáčí Karlovarský symfonický orchestr druhou část pro kompaktní disk se svým šéfdirigentem Jiřím Stárkem. Na dvou CD budou nahrávky Dvořákovy IX. symfonie „Z Nového světa“, jejíž 115. výročí prvého uvedení na evropském kontinentu si příští rok připomeneme. Česká suita Antonína Dvořáka a V. symfonie Petra Iljiče Čajkovského doplňují komplet, který bude pravděpodobně jediným podobným dokumentem spolupráce s význačnou osobností české hudby prof. Jiřím Stárkem, oceněným v letošním roce cenou ministra kultury Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury ve světě.

Kompaktní disk, který bude pokřtěn v příštím roce, je dokumentem současné interpretační úrovně Karlovarského symfonického orchestru a také propagačním dárkem města Karlovy Vary, které je hlavním donátorem a zřizovatelem orchestru. Dvě stě kusů kompletů bude předáno vedení města k propagaci a dokumentaci jednoho z nejstarších symfonických orchestrů v Evropě. CD vzniká ve spolupráci s Českým rozhlasem, který zapůjčil bezplatně v srpnu 2008 a v těchto dnech svoje nahrávací studio v Plzni.