Jsem rád, že po dvouletém tvrdošíjném navrhování projednání zrušení jízdného pro seniory se tak dnes stalo, přestože stanovenou věkovou hranici pokládám za diskutabilní. Bohužel v celém kontextu to však je pouze populistický úkrok stranou.

Zrušení je totiž okamžitě kompenzováno zdražením pro jiné kategorie. Zdražení totiž není ničím podložené — vždyť cena nafty klesla asi o 8 Kč na litr (!) a ani jiné ceny vstupů se významně nezvýšily.

Zdražení není rozumné, systémové ani účelné. Naopak! Místo aby politici vytáhli veřejnost z automobilů a motivovali ji k užití MHD, zdražením ji od toho odrazují.