Současným vlastníkem kina Panasonic je skutečně Milutin Perič. Po závazné dohodě, uzavřené s tímto podnikatelem, dojde v blízké době ale ke zrušení kupní smlouvy a stanu se opět vlastníkem nemovitosti. Musí k tomu dojít v průběhu ledna, abych mohl úspěšně uzavřít dohody se silným marketinkovým partnerem kina a doplnit žádosti pro fond kinematografie na realizaci klimatizace a nejmodernější technologie digitálního kina.