Infocentrum by se mělo přestěhovat do Lázní III, ale tuto variantu ještě musí odsouhlasit rada města. Pode nás by to bylo schůdné řešení. Infocentrum se musí z Lázeňské 1, kde dosud sídlí, vystěhovat do 3. května, proto na konečné rozhodnutí už mnoho času nezbývá. Rada by měla o umístění Inforcentra rozhodnout 24. února.