Ceny primátora byly udělelny čtyři. Získala je taneční škola Best manželů Zíkových, plavecké sdružení postižených Kontakt BB, učitelská legenda Jaroslav Ledl za výchovný přínos a Petr Končel, vedoucí centra pro nevidomé a slabozraké. Ceny nebyly spjaty s žádnou finanční odměnou.