První výběrové řízení vypsal magistrát již v minulém roce, poté co ukončil pracovní poměr s předešlým vedoucím odboru. Bohužel, nikdo z přihlášených uchazečů nesplňoval podmínky výběrového řízení ani předpoklady pro výkon funkce vedoucího odboru.

Magistrát proto vypsal výběrové řízení druhé, které bylo vyhodnoceno v únoru 2009. Ani v tomto případě nikdo z uchazečů nesplňoval požadavky, především praxi v oboru nebo kvalifikaci.

Třetí výběrové řízení skončilo 9. března a výběrová komise navrhla ze šesti přihlášených uchazečů na post vedoucího odboru lázeňství, cestovního ruchu a kultury Marii Kubátovou, do té doby pověřenou zastupováním vedoucího odboru. Komise zasedala v tomto složení: Werner Hauptmann, Dagmar Laubová, Jakub Kaválek a Jiřina Víznerová. Rada pak toto doporučení schválila.