Tyto předměty, které zůstaly pravděpodobně po vzpomínkovém aktu na Jindru Konečného, vzali do úschovy pracovníci Správy lázeňských parků v pondělí minulý týden. Snažili se tak zachovat jejich důstojnost, neboť se staly cílem her dětí. Pokud by vzpomínkový akt byl ohlášen jako veřejné shromáždění a věděla o němměstská policie, mohla snad zajistit určitý dohled, ale takto skutečný stav zjistili až pracovníci Správy lázeňských parků při údržbě. Předměty si od Správy lázeňských parků převzal Jiří Kotek.