Vybrané úseky městské zeleně a pěších cest udržují příspěvkové organizace města, a to Správa lázeňských parků a Lázeňské lesy Karlovy Vary, které ve spolupráci s úřadem práce hodlají zaměstnat 23 osob. Největší část úklidu města však provádí na základě uzavřených smluv úklidové firmy, jmenovitě AVE CZ a Martin Zeman.