Současné situaci, kterou vyprovokovalo občanské sdružení „O co jim jde?!“ a jež vyústila v radikální dopad na naše provozující společnosti a především přibližně padesát zaměstnanců, kteří se ocitnou bez práce, nehodláme nečinně přihlížet a této formě diskriminace a omezování svého dosavadního podnikání se pochopitelně budeme bránit. SLOT Group, a.s., včetně dceřiných společností karlovarskou vyhlášku o hernách samozřejmě oficiálně na příslušných úřadech a institucích napadne.