V současné době se již dokončují instalace audiovizuálních a elektronických systémů, jako je režie haly, audiosystémy, multimediální LED kostka a pás, budou se instalovat televizory do chodeb a restaurací. Probíhá instalace vybavení gastroprovozů, jako jsou lednice, postmixy, pivní hospodářství atd., v restauracích a sky boxech začala instalace nábytku. Aréna bude ale živý organizmus, minimálně do konce roku 2009 budeme v režimu zkušebního provozu. Budeme tedy i po slavnostním otevření postupně zařizovat vybavení, které se ještě ukáže jako potřebné na základě požadavků různých akcí.

Programy tří dní slavnostních otevíracích akcí připravují produkční agentury. Naše společnost bude zajišťovat některé organizační a pořadatelské služby. Bude to složité období v tom, že v době na konci června a začátku července budeme mít nejvíce akcí v roce. Kromě tří otevíracích akcí proběhne souběžně výstava ForArch a přejdeme k festivalovým akcím. Souběžně s nimi se budeme do komplexu teprve stěhovat a zároveň se učit se všemi systémy zacházet. Bude to nejobtížnější období z celého budoucího provozu. Pokud jde o náš lidský faktor, budeme muset občas improvizovat. Ovšem na techniku se budeme muset spolehnout, doufám tedy, že technicky vše poběží bez komplikací.