Co bylo ujednáno, to stále platí. Výběrové řízení na firmu, která zpracuje studii proveditelnosti na tento objekt, tento odborný materiál by měl být dokončen do čtyř měsíců. Studie proveditelnosti bude sloužit jako podklad pro žádost o dotace z Evropské unie. Doufáme, že se nám podaří sehnat peníze na celkovou rekonstrukci, která je zatím odhadnuta kolem jedné miliardy korun.