Na cenu Křesadlo může být navržen člověk – fyzická osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v Karlovarském kraji a pomáhá v neziskové organizaci nebo i mimo ni. Navrhovatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba. V návrhu popíše co nejlépe dobrovolnickou činnost kandidáta a důvody pro jeho navržení.

Formuláře jsou k dispozici na materske-centrum.cz, v městských knihovnách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Ze sebraných návrhů za činnost v roce 2009 vybere čtyři oceněné devítičlenná porota, složená ze zástupců státní správy a samosprávy, neziskových organizací a sponzorů.

Nominační období na cenu Křesadlo začalo 5. ledna a končí 7. února 2010.