Oba odbory fungují na dvou systémech – spisová služba Athena (tu magistrát zajišťuje ze zákona) a aplikace Vita společnosti Vita, která obnáší dvě aplikace: stavební úřad a přestupky. Systémy Athena a VITA jsou vzájemně propojeny a šetří tím zaměstnancům práci. Nemusí duplicitně pořizovat písemnosti, ty se jim překlopí automaticky z jednoho systému do druhého. Vazba mezi těmito systémy se nastavuje ručně a je náročná z hlediska propojení – certifikáty (el. podpisy), přístupová práva, nastavení výpravny včetně obálek a spisových znaků, vazbu na datovou schránku magistrátu. Po nastavení není možný krok testování (jelikož vše chodí datovou schránkou), to probíhá až následně v praxi, kdy se odstraňují vzniklé nesoulady. Vazba se odladí a pak už vše funguje jak má.

Technické potíže byly především způsobeny postupným přechodem úředníků z MMI na MMII a s tím spojené průběžné zásahy do informačních systémů.