Určitě jsou grantové fondy dobrá věc, protože neziskové organizace získávají finanční prostředky pro své aktivity velice těžko. Myslím si, že příspěvky by ale měly být mnohem větší, než jsou nyní. Určitě by nebylo špatné, kdyby se změnil systém. Dokážu si představit, že by nejdříve probíhalo krajské kolo. Z toho by některé neziskové organizace postoupily do celostátního kola. Vím, že v minulém roce bylo přihlášeno celkem 652 projektů, který se snažily získat menší granty. O větší granty usilovalo 21 projektů. Samozřejmě, že nejvíc projektů přihlásil Středočeský a Jihomoravský kraj a hlavní město Praha, se kterými se náš kraj z hlediska velikosti nemůže rovnat. Proto si myslím, že by určitě bylo dobré, kdyby se konaly krajská kola, tím by některé neziskové organizace měly šanci uspět aspoň ve svém kraji.