V lednu tohoto roku jsme podali další žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je vytvoření plánů péče o území soustavy Natura 2000, zhotovení přírodovědných průzkumů a zaměření evropsky významných lokalit. Konkrétně se to týká jednadvaceti oblastí – Prachomety, Mokřady u Těšetic, Hřivínovské pastviny, Krušnohorské plató, Doupovské hory, Louky u Dlouhé Lomnice, Na Pilské šachtě, Mokřady u Javorné, Jezerský vrch, Za Údrčí, Klínovecké Krušnohoří, Bystřina – Lužní potok, Ramena Ohře, Matyáš, Mechové údolí, U Jedlové, Štítarský rybník, Pernink, Šibeniční vrch, Tisovec, Pískovna Erika.

Náklady na realizaci projektu budou přibližně 127 milionů korun. Pokud bude žádost schválena, budou tyto finanční prostředky čerpány v roce 2011 až 2013. Žádost byla po formální stránce přijata Státním fondem životního prostředí a postoupena dalšímu schvalovacímu procesu. Věříme, že budeme v tomto případě stejně úspěšní, jako při předchozí schválené žádosti týkající se území NATURA 2000.