Do 1. mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7 a na všechna její odloučená pracoviště se uskuteční zápisy dětí pro školní rok 2010/2011 v úterý 16. března a ve středu 17. března 2010. Ve stejném termínu také proběhnou zápisy do 2. mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16 a na všechna její odloučená pracoviště. Od 14 do 16.00 hodin se v kanceláři vedoucí učitelky, nebo ve vybrané a označené třídě na jednotlivých odloučených pracovištích budou zapisovat děti, které chtějí rodiče přihlásit k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k 1. září 2010.

Do MŠ budou ve výše stanoveném termínu přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu daného odloučeného pracoviště na území města.