Jde o plnohodnotné lyžařské kurzy, u kterých rodiče nějakou částkou přispívají, ale většinu nákladů hradíme my. Děti mají k dispozici odborného instruktora a je i možnost si zapůjčit lyžařské vybavení. Nyní jezdí jedna skupina z místní mateřinky, poté se kurzu zúčastní děti ze základní školy a na závěr opět mateřinka. Sice to není výdělečná záležitost, ale zároveň jsme rádi, že děti mohou dostat odborné hodiny a seznámit se s tímto kurzem.

Celkově bych také zhodnotil, že letos jsme se zájmem o náš vlek celkem spokojeni. Jezdí sem nejen jiné školy na kurzy, ale také například turisté a Holanďané. Na to, že náš vlek není až tak extrémně veliký, tak se příjemně dostává do povědomí lidí a doufejme, že to tak bude i nadále.