Stejně jako v minulých letech jsme i na letošní zahájení lázeňské sezóny pozvali zástupce partnerských měst. Dorazili zástupci Bernkastelu-Kues v čele s primátorem Wolfgangem Portem, v delegaci byl i pan René Achtermann, čestný občan města Karlovy Vary a člen partnerského spolku. Švédskou delegaci z Varbergu vedl primátor Gösta Bergenheim. Baden-Baden reprezentovaly dámy, paní Marie-Luise Schäfer za oddělení vnějších vztahů města a bádenská čestná občanka Karlových Varů Helga Verspohl. Zástupci italských měst Viareggio a Cassino se omluvili, stejně jako zástupci zámořských měst, japonského Kusatsu a kalifornského Carlsbadu.

Letošní zahájení sezóny přineslo několik novinek. V pátek večer se souběžně konaly dvě akce – pro rodiče s dětmi tradiční pálení čarodějnic, letos výjimečně ne na Sokolském vrchu, ale na Tuhnické louce u dřevěného hradu. Hudbymilovné publikum zase přilákal do městského divadla společný koncert Karlovarského repre bandu a Karlovarského symfonického orchestru. Do letošního zahájení sezóny se mohly zapojit i děti z karlovarských škol a školek, mnohé z nich se v kostýmech zúčastnily sobotního královského průvodu Karla IV.

S velkým zájmem se setkal i slavnostní večer v KV Areně, korunovaný koncertem skupiny Kryštof, vystoupením karlovarského rodáka Vašo Patejdla a celé řady dalších účinkujících. Díky kapacitě KV Areny byl slavnostní večer letos přístupný široké karlovarské veřejnosti. Přestože se v pátek začalo zhoršovat počasí, páteční ani sobotní akce naštěstí umožnilo.

Centrum města bylo během akcí letošního zahájení nabité lidmi, podobně jako při filmovém festivalu, značné pozornosti se těšily trhy i hudební produkce na třídě T.G. Masaryka nebo Food Festival před hotelem Thermal. Oproti loňským ročníkům se podařilo ještě více oslovit, a dokonce zapojit karlovarskou veřejnost.