Aktuální stav je takový, že majitelem areálu na Zámeckém Vrchu v Hájích v Kolové už není Nikolaj Stěpanov, ale dle dostupných informací společnost VikaS Trade, s.r.o. Ta má platné stavební povolení na úpravy areálu, platné do července 2011.

Stavební úřad řešil stavby v tomto areálu už od roku 1993 jako stavbu „Háje – sociálně zdravotní a rekreační areál – rekonstrukce“, který v průběhu let byl několikrát pozměněn. V roce 2001 se však změnil majitel, stal se jím Nikolaj Stěpanov, a začal stavět. Poté, co stavební úřad zjistil, že v areálu kolem zámečku Meczer v Kolové – Hájích vyrostly v roce 2002 stavby v rozporu se stavebním povolením, nařídil v roce 2003 jejich odstranění. Investor se však obrátil na soud se žádostí o zrušení tohoto rozhodnutí a uspěl.

Zachování staveb však nebylo možné kvůli nesouhlasnému stanovisku obce Kolová a Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Investor proto následně předložil změněný záměr, ke kterému se obec Kolová i Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les vyslovily souhlasně, stavební úřad tedy vydal investorovi stavební povolení. Posléze došlo ke změně v majiteli – novým majitelem se stala uvedená společnost VikaS, která požádala standardní cestou o prodloužení stavebního povolení.