V letošním roce bylo podáno celkem 84 žádostí. Kdybychom chtěli vyhovět všem žadatelům, tak bychom potřebovali zhruba 6,4 milionu korun. Bohužel takové peníze momentálně nemáme. Finanční příspěvek tedy od nás dostane 39 žadatelů, mezi které Karlovarský kraj rozdělí zhruba 1,5 milionu korun.

V minulém roce jsme rozdělili mezi žadatele zhruba o 400 tisíc korun více. Letos jsme při výběru upřednostnili spíše dlouhodobé projekty, jako vznik naučných stezek či značení turistických tras. Subjekty, kterým příspěvek poskytneme, musí svůj projekt spolufinancovat, a to minimálně 25 procenty z celkové hodnoty projektu.

Nejvyšší příspěvek je 150 tisíc korun, ten získali pořadatelé Tourfilmu. Sto tisíc korun dostane Destinační společnost Sokolov na projekt Koordinace a řízení činnosti Hradní stezky a také Klub českých turistů na obnovu značení pěších turistických tras.