Kontrolních dnů se zúčastňuji pravidelně a vždy se zajímám o to, jak stavební práce pokračují. Zjistil jsem, že jde o velmi náročnou stavbu, která vypadá velkoryse a moderně. Podle mě odvádí stavbaři dobrou práci a věřím, že vše půjde podle plánu stavby. Jinak pokud to půjde podle plánu, tak bychom se do nové školy měli přestěhovat v září roku 2011.

Pro naši školu budou mít nové prostory určitě velký význam, a to hned z několika důvodů. Hlavní je určitě to, že se tímto zcentralizujeme a nebudeme rozděleni do dvou budov, jako tomu je nyní. Dále nám to jako průmyslové škole umožní zmodernizovat výuku a nabízet novým uchazečům lákavější možnosti studia, což se domnívám, že je bezesporu velkou výhodou. Jsme velmi rádi, že Karlovarský kraj i ostrovská radnice k této investici přistoupily a snaží se rozvíjet naši školu, která má už mnohaletou tradici.