Bohatice jsou příjemná okrajová část města, a rozhodně není na okraji zájmu města. V posledních letech zde investovalo desítky milionů korun. Přes 14 milionů stála rekonstrukce mostu v ulici U Trati, přes který jezdí na konečnou i městská hromadná doprava. Více než dva miliony si vyžádaly úpravy místní veřejné zeleně, obnova parku na „náměstíčku“, herní prvky pro děti a sportovní vybavení, to vše dodnes funguje k užitku místních obyvatel. Dalších téměř 11 milionů stála výstavba sportovního areálu skateparku, kde je kromě ramp a překážek pro skateboarding také víceúčelové hřiště. Samozřejmě průběžně provádíme údržbu zeleně, komunikací, čištění, svoz odpadů, provoz mateřské školy, dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou a celou řadou dalších obvyklých služeb, které se standardně poskytují na celém území města.

V současné době se Bohatic týkají dva aktuální projekty. Jedním je projekt revitalizace městské části Bohatice, který bude řešit parkovací místa a obnovu parkových ploch veřejné zeleně. V současné době je zadáno zpracování urbanistické studie, která by se měla stát východiskem pro projekt revitalizace. Projekt by měl také vyčíslit náklady na realizaci. Město chce pro projekt využít dostupné dotační fondy, například fond na revitalizaci panelových sídlišť, podobně jako ve Staré Roli. Bohatice jsou také zapojeny do projektu zapojování okrajových částí do řízení města. V rámci tohoto projektu se konají setkání s občany a místními občanskými sdruženími, magistrát zjišťuje, jaké nové problémy se v dané čtvrti objevují, a hledá jejich řešení. Nejbližší setkání by se mělo v Bohaticích konat v září letošního roku.