Jednání bylo skutečně podnětné a dohodli jsme se, že při dalším setkání si předložíme ekonomická data a budeme také společně hledat řešení situace. Na řadu věcí existují zkreslené informace, které je potřeba vyjasnit a upřesnit. Rozhodně nechceme orchestr rozpouštět či zeštíhlovat, ale myslíme, že hráči, které KSO zaměstnává by měli orchestr brát jako svou prioritu a ne podřizovat hraní v tomto tělese svým dalším podnikatelským aktivitám. Ty naopak mohou orchestr oslabovat.

Dále bychom v budoucnu chtěli, aby hudebníci zase více jezdili hrát do zahraničí, což vždy přináší orchestru nemalé finanční zisky. Rozhodně se budeme orchestrem zabývat i nadále, a z jednání mám dobrý pocit. Domluvili jsme se také, že budeme situaci řešit jednáními a ne přes média.