Karlovarský kraj chce umožnit mentálně postiženým lidem žít v přirozeném prostředí. Vytipoval proto v regionu nejvhodnější lokality,kamby se mentálně postižení mohli přemístit ze současných zařízení sociálních služeb a začlenit se do běžného života. K dispozici by přitom měli síť potřebných sociálních služeb. Umožní to dva na sebe navazující projekty, Ministerstva práce a sociálních věci a Karlovarského kraje.

První projekt je neinvestiční a podporuje transformaci sociálních služeb. Zaměřuje se na sociální začleňování mentálně postižených do běžného života srovnatelného s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Do tohoto procesu byla v našem kraji vybrána dvě pobytová zařízení sociální péče – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a „PATA“ v Hazlově.

Na první fázi navazuje investiční individuální projekt Karlovarského kraje hrazený z Integrovaného operačního programu MPSV ČR. Kraj v rámci tohoto projektu dostane okolo 100 milionů korun na výstavbu domků pro asi 89 osob z Mariánské a zhruba 90 lidí z „PATY“ Hazlov. Domky pro obyvatele z Mariánské by měly být postaveny v pěti lokalitách – Ostrov, Karlovy Vary, Hroznětín, Dalovice, Nová Role nebo Chodov, v dosahu veřejné dopravy, obchodů či úřadů. Pro lidi z hazlovské „PATY“ se vhodné oblasti k bydlení teprve vytipují.

Nový typ rodinného bydlení je samozřejmě určen jen pro ty zdravotně postižené osoby, které prošly náročným hodnocením, jsou schopny samostatného života a se změnou souhlasí. Obcím by mělo začlenění mentálně postižených osob přinést nesporné výhody. Jednak by se navýšil počet obyvatel a s tím spojené daňové výnosy. Došlo by k vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele obce a rozšířila by se síť sociálních služeb, které by mohli využívat všichni občané.